Kontakt

Jeśli masz pytania - zapraszamy do kontaktu

Polityka prywatności

 1. Akzo Nobel Decorative Paints sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020951, kapitał zakładowy w wysokości: 70 874 000,00 zł, NIP 118-00-47-014, REGON 010413361 (dalej „Akzo Nobel” lub „Administrator”) jest właścicielem serwisu udostępnionego w domenie www.centrumdulux.pl (dalej „Serwis”).
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podania przez użytkownika (dalej „Użytkownik/-cy”)jakichkolwiek danych go identyfikujących. Korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu wiąże się przekazywaniem przez Użytkowników określonych danych i informacji.
 3. Dane o Użytkownikach uzyskiwane są w trakcie korzystania z Serwisu oraz za pomocą tzw. cookies.
 4. Administratorem danych osobowychUżytkowników przekazanych w trakcie korzystania z Serwisu („Dane Osobowe”) jest Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa KRS 0000020951, Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 118-00-47-014  REGON 010413361, Kapitał zakładowy: 70 874 000,00 zł.
 5. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 (dalej: „Ustawa”).
 6. Do Danych Osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Administratora oraz podmiotów działających w jego imieniu.  Zobowiązani są oni do zachowania tych danych w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom niepowołanym.
 7. W związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator może poprosić Użytkownika  o podanie następujących Danych Osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu oraz adres poczty e-mail.
 8. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu realizowania na rzecz Użytkownika usług Serwisu, w celu marketingu własnych produktów oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 9. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyraźnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych.
 10. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z usług Serwisu.
 11. Adres e-mail Użytkownika może zostać wykorzystany także w celu otrzymania od Administratora informacji handlowej droga elektroniczną. Jednakże będzie to możliwe wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej, odrębnej zgody Użytkownika na takie działanie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Numer telefonu podany przez Użytkownika, może zostać wykorzystanie przez Administratora do celów marketingu bezpośredniego  realizowanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (wykonywania połączeń telefonicznych). Jednakże będzie to możliwe wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej, odrębnej zgody Uczestnika na takie działanie, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 13. Administrator zobowiązany do zachowania poufności Danych Osobowych i nieujawniania ich jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 14. Administrator zapewni Użytkownikom udostępniającym Dane Osobowe realizację uprawnień wynikających z Ustawy, tj. prawo wglądu do własnych Danych Osobowych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania usunięcia Danych Osobowych.
 15. Administrator stosuje pliki typu „cookies”. Pliki te stanowią małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze lub innym urządzeniu podłączonym do sieci internet). Pliki „cookie”, które stosuje Administrator, zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą oraz unikalny klucz użytkownika, umożliwiający autologowanie użytkownika w ramach korzystania z określonych usług Serwisu, dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika, dane dotyczące historii podstron odwiedzonych przez Użytkownika, wykorzystane odesłanie, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika.
 16. Stosowanie przez Administratora plików „cookie” oznacza, że przechowuje on ww. informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 17. Akzo Nobel wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 15 powyżej, w szczególności, do ulepszania działania Serwisu, dostosowania Serwisu do indywidulanych preferencji Użytkownika, w celach statystycznych.
 18. Każdy rodzaj przeglądarki internetowej oferuje Użytkownikom możliwość blokowania i kasowania plików „cookie”. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookie” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Jeśli więc przeglądarka internetowa będzie ustawiona w sposób umożliwiający dostęp do plików „cookie”, oznaczać to będzie dla Administratora zgodę Użytkownika na przechowywanie i dostęp do plików „cookie”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” można uzyskać, korzystając z poniższych łączy:

InternetExplorer
Firefox
GoogleChrome
Safari

19. Ograniczenia lub zablokowania obsługę plików „cookies”, może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystane z usług Serwisu.

20. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych prosimy kierować na adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 48 z dopiskiem "POLITYKA PRYWATNOŚCI" lub e‐mail: infolinia@akzonobel.com.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki którym informacje są przechowywane na Twoim komputerze. Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie strony i ułatwiają korzystanie z witryny, pokazując nam, jakie informacje są poszukiwane przez Użytkowników. Pozostawanie na tej stronie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie. Dowiedz się więcej o polityce plików cookie.
Zamknij
Zamknij